Starterswoningen in Nieuwkuijk

Ook voor Kuijkse jongeren willen we samen zorgen voor woningen. Daarom maken een aantal jongeren, in samenwerking met Samen Nieuwkuijk, zich hier hard voor. De nood is hoog voor verschillende jongeren maar er worden nauwelijks starterswoningen gebouwd. Samen Nieuwkuijk kijkt samen met de jongeren naar mogelijkheden.

In 2022 hebben ze een enquête gemaakt om inzicht te krijgen in de behoefte aan starters-woningen in Nieuwkuijk. Maar liefst 97 personen hebben gereageerd. Er is onderzoek gedaan naar inbreidingslocaties om woningen te realiseren. Op de omgevingsvisie is een zienswijze ingediend. De werkgroep heeft zich hard gemaakt voor patiowoningen in Landgoed Steenenburg, zodat senioren kunnen doorstromen. In november 2022 is er een informatieavond georganiseerd voor jongeren die in Nieuwkuijk willen wonen. Ook wethouder Johan Meesters en wethouder Thom Blankers van de gemeente Heusden waren aanwezig om te praten over uitbreidingslocaties. Bekijk hieronder de presentatie die op deze avond is gegeven.

> Presentatie bijeenkomst starterswoningen

De werkgroep blijft zich inzetten voor starterwoningen in Nieuwkuijk. We staan in nauw contact met de gemeente Heusden. We horen het graag als er initiatieven zijn voor locaties of ontwikkelingen. Vul hiervoor het formulier in of mail naar info@samennieuwkuijk.nl

Met vriendelijke groet,

Hugo, Susan en Miel
Werkgroep Starterswoningen – Samen Nieuwkuijk

Wil jij meer nieuws over activiteiten in Nieuwkuijk? Klik hier!