Samen zijn wij Nieuwkuijk

Buurt Bestuurt Samen Nieuwkuijk is een groep inwoners die een fijne leefomgeving willen creëren voor iedereen in Nieuwkuijk, want Nieuwkuijk is van iedereen en voor elkaar! We willen alle inwoners een platform bieden om wensen en ideeën te uiten en samen initiatieven te starten.

Acties van Buurt Bestuurt komen voort uit ideeën van de inwoners en van de werkgroepen van Buurt Bestuurt. Elke werkgroep richt zich op één specifiek thema van de leefbaarheid in Nieuwkuijk. De werkgroepen bestaan uit vrijwilligers die zich inzetten om de doelen van hun werkgroep te bereiken. Alle inwoners van Nieuwkuijk kunnen hun idee aandragen bij de werkgroepen, waarna er samen kan worden opgetrokken om het idee ook echt uit te voeren.

Heb jij ook een idee? Of wil je mee doen in een bepaalde werkgroep? Meld je dan snel aan onderaan deze pagina!

Buurt Bestuurt kan op een aantal manieren helpen. Buurt Bestuurt heeft een groot netwerk in ons dorp hierdoor spelen we een verbindende rol en brengen we inwoners met een idee bij elkaar zodat ze verder komen.

Daarnaast ontvangt Buurt Bestuurt een bijdrage van de gemeente Heusden. Buurt Bestuurt kan dus waar nodig ook een financiële bijdrage leveren als dat nodig is om plannen van inwoners en werkgroepen te realiseren. Voorwaarde is wel dat het plan gericht is op het verbeteren van de leefbaarheid voor alle mensen uit Nieuwkuijk. Want Nieuwkuijk is van iedereen en voor elkaar. Samen zijn wij Nieuwkuijk.

Bestuur en communicatie
Naast de verschillende werkgroepen zijn er ook nog drie bestuursleden en twee vrijwilligers die de communicatie van Buurt Bestuurt voor hun rekening nemen. De voorzitter is Suzan van Dijk. De penningmeester is Paula van Buul. Fried van de Water maakt het bestuur compleet. Sanne Verhoeven en Mark Doedeijns nemen de communicatie voor hun rekening.