SAMEN ZIJN WIJ NIEUWKUIJK

BUURT BESTUURT

Buurt Bestuurt Samen Nieuwkuijk is een groep inwoners die een fijne leefomgeving willen creëren voor iedereen in Nieuwkuijk, want Nieuwkuijk is van iedereen en voor elkaar! We willen alle inwoners een platform bieden om wensen en ideeën te uiten en samen initiatieven te starten.

Lees verder…

Werkgroepen

– Werkgroep

Zwerfafval

De werkgroep Zwerfafval ruimt regelmatig op in de openbare ruimte in Nieuwkuijk. Dit doen ze natuurlijk het liefst samen met inwoners van Nieuwkuijk.

Lees verder

– Werkgroep

Ouderen

De werkgroep Ouderen is er speciaal voor de senioren in Nieuwkuijk. Zij focussen zich op eenzaamheid onder senioren in ons dorp. Want Nieuwkuijk moet een fijne plek zijn waar je onbezorgd oud kan worden.

Lees verder

– Werkgroep

Jeugd

De werkgroep Jeugd richt zich vooral op jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud. Samen met deze jongeren willen zij graag leuke activiteiten organiseren zodat Nieuwkuijk ook een dorp is voor de jeugd.

Lees verder

– Werkgroep

Verkeer

De werkgroep Verkeer focust zich vooral op de verkeersveiligheid in ons dorp. Deze werkgroep heeft veelvuldig contact met de gemeente om onderwerpen te bespreken. Momenteel heeft de werkgroep verkeer geen leden. Zie jij verkeerssituaties in Nieuwkuijk die verbeterd kunnen worden? Meld je dan snel aan!

Lees verder

– Werkgroep

Saamhorigheid & Veiligheid

De werkgroep Saamhorigheid & Veiligheid zet zich in voor de sociale leefbaarheid van Nieuwkuijk. Daarnaast vinden zij een veilige leefomgeving ook belangrijk. Iedereen hoort erbij en mag meedoen in Nieuwkuijk.

Lees verder

Informatie over Nieuwkuijk

Nieuwkuijk is met zijn lintbebouwing een typisch Langstraat-dorp. Na de Tweede Wereldoorlog is dat lint vooral aan noordelijke zijde uitgebouwd. Het gebied tussen Nieuwkuijk en Vlijmen Vliedberg is in die jaren helemaal volgebouwd. Op 1 januari 2020 had Nieuwkuijk 2104 bewoners en telde 902 huishoudens. Maar liefst 71% van de Nieuwkuijkse bewoners is in de huidige gemeente geboren. 

Het aandeel bewoners dat bereid is bij te dragen aan verbetering van de buurt is maar liefst 61%..

De cijfers die bewoners van Nieuwkuijk geven aan de leefomgeving liggen over het algemeen dichtbij de gemiddelden. Zo wijken de cijfers voor de buurt in het algemeen (7,6) en voor groenonder­houd en bestrating niet echt af van de gemiddelden. Op twee aspecten zijn de cijfers wel bovengemiddeld: voor parkeergelegenheid (6,7) en aanwezigheid, inrichting en onderhoud van speelgelegenheden (gemiddeld 6,8). Deze cijfers zijn sinds 2016 niet echt veranderd.

Gevraagd naar de grootste problemen in de buurt worden verkeersproblemen het vaakst genoemd (door 28%): vooral te hard rijden maar ook onveilige situaties voor fietsers en voetgangers.

Bron: Wijkatlas gemeente Heusden 2020

Historie van Nieuwkuijk

In het jaar 1312 is de naam Nieuwkuijk voor het eerst terug te vinden in de archieven. Het wordt dan nog geschreven als “Nyeencuyc”. Jan III van Grave en Cuyk is dan de grondheer in dat gebied.

Vanaf 1383 wordt de heerlijkheid Nieuwkekuyc, zoals het dan wordt genoemd, in leen gegeven aan Boudewijn Kuijst van Wijck, een broer van de heer van Onsenoort. Een heerlijkheid is een bezitting van een heer, waar bepaalde “heerlijke” rechten aan gebonden zijn. Na een tijd komen de rechten op Onsenoort en Nieuwkuijk bij dezelfde persoon.
In de 17e eeuw werden Onsenoort en Nieuwkuijk van elkaar gescheiden. Onsenoort hoorde bij het Gewest Holland en Nieuwkuijk bij de Meierij. Aan het einde van de 18e eeuw heeft Nieuwkuijk ook even bij het Gewest Holland gehoord, maar vanaf 1807 hoorden beide dorpen bij Brabant. Vanaf 1811 waren Onsenoort en Nieuwkuijk één gemeente.

De boeren in Nieuwkuijk verbouwden in de 19e eeuw vooral graan en aardappels. Daarnaast werd ook veel hop verbouwd. Ook werkten veel mensen in de schoenindustrie, later veranderde dat naar de mandenmakerij.

In de nacht van 29 op 30 december 1880 vond in Nieuwkuijk een grote ramp plaats. De dijk brak door vanwege een storm en hoog water en het hele dorp kwam onder water te staan door een gat van 150 meter. Veel boerderijen waren helemaal verwoest en ook voor de landbouw was er veel schade. Honderden Nieuwkuijkers zaten zonder onderdak en moesten worden opgevangen in Drunen en Vlijmen, maar ook in Tilburg en Utrecht. Pas anderhalve maand later kon begonnen worden met het herstel.

Door de overstroming is de Nieuwkuijkse Wiel ontstaan. Het water is 10 tot 15 meter diep. Na de tweede Wereldoorlog heeft de gemeente er een openluchtzwembad van gemaakt, waar veel Kuijkse mensen hun zwemdiploma’s hebben gehaald. Na 1980 wordt het niet meer als zwembad gebruikt.

In 1935 werd de gemeente Nieuwkuijk samengevoegd met de gemeente Vlijmen. Van 24 oktober tot 5 november 1944 diende Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk als schuilplaats voor ruim 1600 vluchtelingen uit Nieuwkuijk en omgeving. Nieuwkuijkers zochten
schuilplaats vanwege de hevige gevechten tijdens de opmars van de geallieerden. In de abdij werden acht oorlogsbaby’s geboren. Uit dankbaarheid werden enkele baby’s genoemd naar de oprichter van de abdij: Bernardus of Bernardina. In 2018 is door journalist Hans van den Eeden het boek ‘Thuis in de abdij’ gepubliceerd.

De mooiste plekjes van Nieuwkuijk

Steenenburg

Foto door Cindy Luiken

Emmamolen in de nacht

Foto door Mark Doedeijns