24 juni 2024

Dorpshuis D’n Bork gaat van start!

Help jij mee?

Op 15 juli heeft de werkgroep ‘Dorpshuis D’n Bork’ besloten om dorpshuis D’n Bork te starten. Vanaf 1 januari 2025 starten de activiteiten in het dorpshuis. In de zomerperiode wordt er een bestuur geformeerd en wordt de stichting formeel opgericht.

Het nieuwe bestuur gaat de diverse werkgroepen samenstellen. Hier hebben veel vrijwilligers zich eerder voor aangemeld. Na de zomerperiode worden deze mensen benaderd. In het najaar gaat het bestuur met de werkgroepen een jaarprogramma voor 2025 opstellen. Vanaf 1 januari 2025 moeten de nieuwe activiteiten starten. Ook zal het nieuwe bestuur een profielschets opstellen voor de 2 part-time (betaalde) beheerders. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Help jij ook mee?
Bijna 1 op de 4 huishoudens in Nieuwkuijk heeft zijn steun al toegezegd in de vorm van een financiële bijdrage. Ook zijn er veel mensen die zich vrijwillig willen inzetten. De gemeente Heusden en enkele andere organisaties hebben ook de intentie uitgesproken om financieel bij te springen. Maar jij  kan nog steeds helpen om van Dorpshuis D’n Bork een succes te maken! Dat kan door een bijdrage te leveren, in de vorm van vrijwilligerswerk, een financiële bijdrage of allebei! Vul via onderstaande link in hoe jij wil en kan bijdragen: https://forms.gle/ouhFFugsUYwKJxJw6

Door dit hartverwarmende support voelen we ons enorm gesteund!

Wat gaat er gebeuren in dorpshuis D’n Bork

Om dorphuis D’n Bork draaiende te krijgen en houden gaan we inkomsten genereren. Dit doen we door het opzetten van sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten. De verenigingen die D’n Bork als thuisbasis hebben dragen ook bij om inkomsten te genereren. D’n Bork blijft beschikbaar voor bijeenkomsten zoals repetities en vergaderingen van verenigingen maar ook condoleance-bijeenkomsten.

We verwachten dat de capaciteit van D’n Bork pas voor ongeveer een derde wordt benut. Dat betekent dat er ruimte is om allerlei andere activiteiten en bijeenkomsten te organiseren, met name overdag. Dit doen we graag samen met Nieuwkuijk. Denk hierbij aan een Repair Café, koken voor eenzame ouderen, buurtbijeenkomsten, kleinschalige zorg initiatieven, bridgeclubs, activiteiten vanuit De Zonnebloem, activiteiten voor kinderen tijdens vakanties. Hiervoor start het bestuurt een aparte werkgroep. De activiteiten hoeven niet persé winst op te leveren.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat D’n Bork gebruikt wordt voor individuele of commerciële activiteiten van inwoners uit Nieuwkuijk of omgeving.

Waarom starten we dorpshuis D’n Bork?

Er dreigde in Nieuwkuijk een hachelijke situatie te ontstaan na het verdwijnen van de grote zaal van voormalig uitgaanscentrum De Ster en de dreigende sluiting van zalencentrum D’n Bork. Door deze samenloop van omstandigheden zou er in Nieuwkuijk geen overdekte locatie meer zijn voor grote evenementen en activiteiten van/in het dorp, ook omdat andere maatschappelijke locaties al vol zitten.

Daarom hebben een aantal mensen, een klein jaar geleden, de handen in elkaar geslagen na een initiatief van ‘Samen Nieuwkuijk’ en de genoemde werkgroep opgericht.

Na de vakantieperiode zal er vanuit de nieuwe stichting nader worden gecommuniceerd.

Jij steunt ons toch ook!?

Wil jij meer nieuws over activiteiten in Nieuwkuijk? Klik hier!