16 december 2023

Woningen net buiten Nieuwkuijk

250 tot 300 woningen

De eerste stap voor woningbouw net buiten Nieuwkuijk is gezet. Het college van de gemeente Heusden wil, in principe, medewerking verlenen aan het verzoek voor woningbouw in Vlijmen-West. Dit is de locatie net buiten Nieuwkuijk (ten Noorden van de A59, tegen Geerpark aan) aan de Mortelweg en de Wolput.

In het totale plan is de ambitie om 250 tot 300 woningen in fases te bouwen:

  • 160 hofwoningen in het groen,
  • 64 parkwoningen direct aan het groen,
  • 47 twee-onder-één-kap woningen en vrijstaande woningen langs de randen.

In de globale gebiedsvisie staat beschreven dat er woonhofjes ontstaan in het groen met een centraal autovrij groen park met o.a. ruimte om te spelen en water te bergen. Dit groene park vormt dan het hart van de nieuwe wijk. Deze hofjes bestaan uit verschillende woningtypen en architectuur. Mogelijk is er ook ruimte voor appartementen. Het wordt een duurzame groene woonwijk met ruimte voor levensloopbestendige seniorenwoningen, starterswoningen, sociale huurwoningen en gezinswoningen.

Eerste fase: plannen voor 80 woningen

In de eerste fase worden 80 woningen ontwikkeld, waar nu het huidige kassencomplex nog staat. Dit zouden dan 48 betaalbare woningen worden (< € 355.000), 12 hoekwoningen (koop) en 20 huurwoningen (sociale huur). Omdat het plan nog niet definitief is kunnen deze aantallen nog wijzigen.

De constructieve gesprekken tussen de gemeente met de ontwikkelaar(s) en ‘Samen Nieuwkuijk’ vormen de basis voor dit principeverzoek. Eerder werd door Samen Nieuwkuijk ook al de woningbehoefte onder de jeugd van Nieuwkuijk onderzocht met een bewonersenquête.

Wanneer wordt er gebouwd?

De gemeente en de ontwikkelaar kunnen nog niet zeggen wanneer de eerste huizen gebouwd worden. Er moeten nog allerlei onderzoeken plaats vinden, het bestemmingsplan moet nog gewijzigd worden en vergunningen aangevraagd worden. Ook het doorgaan van de GOL is een voorwaarde om het plan uit te voeren. De verwachting is dat het uiterlijk 5 jaar duurt voordat de eerste woningen gebouwd kunnen worden.

> Lees hier het collegebesluit

> Bekijk hier de stedenbouwkundige schets

Wil jij meer nieuws over activiteiten in Nieuwkuijk? Klik hier!