2 juni 2023

Starterswoningen in Nieuwkuijk

Vul de enquête in!

>Een belangrijk bericht voor Kuijkse jongeren<

Eind 2022 heeft Samen Nieuwkuijk jullie geïnformeerd over de (on)mogelijkheden voor starterswoningen in Nieuwkuijk. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat een locatie net buiten Nieuwkuijk (ten Noorden van de A59, tegen Geerpark aan) ook een optie is.

Dit is met de gemeente bekeken en op dit moment zijn we in gesprek met de ontwikkelaar van dit gebied. De ontwikkelaar wil graag kunnen inschatten wat de werkelijke vraag naar starterswoningen vanuit Nieuwkuijk is. Op basis van deze informatie kan de ontwikkelaar verder met de planvorming van dit gebied.

We willen je daarom vragen om de enquête in te vullen. Hiermee kunnen we een actueel beeld schetsen van de wensen. We hopen dat je hieraan mee wilt werken. De enquête staat open t/m 11 juni 2023. Hieronder tref je de link en voorwaarden aan.

> Vul de enquête in

Belangrijk:

1. Je vult de enquête anoniem in – het gaat ons om een beeld te krijgen van de behoefte, we hoeven niets van jou persoonlijk te weten.

2. Het is een verkennende enquête, je zit dus nergens aan vast door antwoorden die je hier geeft.

3. Het genoemde gebied maakt onderdeel uit van een groter gebied waar woningen ontwikkeld gaan worden. Het gebied is aangewezen als mogelijke locatie voor flexwoningen, bedoelt voor starters, senioren en statushouders. Dit is echter nog niet vastgesteld en zal pas in de loop van dit jaar duidelijk worden.

4. Samen Nieuwkuijk doet dit onderzoek vanuit de zorg voor starterswoningen voor Nieuwkuijkse jongeren. Wij maken ons hard voor een brede woningvoorraad. Dat is het enige belang van Samen Nieuwkuijk in deze ontwikkeling.

Wil jij meer nieuws over activiteiten in Nieuwkuijk? Klik hier!